Over ToekomstProef

Wat is ToekomstProef?

ToekomstProef is een platform waarmee zorgorganisaties en marktpartijen het eten en drinken in de zorg gaan verduurzamen. Het is een initiatief van Stichting Eten+Welzijn en is ontwikkeld met steun van MVO Nederland, Nevi, Ministerie van VWS, Intrakoop, Milieu Platform Zorg en een groot aantal koplopers in de zorg. Hiermee heeft de zorg een eigen, integrale aanpak om actief bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen die vanuit de Green Deal zijn en worden gesteld. ToekomstProef maakt een duurzaam voedingsbeleid concreet door middel van richtlijnen en impactmetingen, zodat de zorg in 2030 een positieve impact heeft op de gezondheid en het welzijn van mensen, onze maatschappij en planeet.

Aanleiding

Veel zorgorganisaties en hun leveranciers hebben zich aangemeld voor de Green Deal Duurzame Zorg. Op het thema eten en drinken ontbrak tot op heden de samenhang en collectieve beweging. Binnen ToekomstProef verbindt de hele keten zich in een platform waarbinnen samengewerkt wordt, en waar succesverhalen, kennis en kansen gedeeld worden.

Waar willen we naartoe?

ToekomstProef maakt een duurzaam voedingsbeleid concreet door middel van richtlijnen en impactmetingen. Dat geeft richting en helpt de transitie in de zorg te versnellen. We staan voor de uitdaging om ons eetpatroon opnieuw uit te vinden waarbij gezonde voeding voor iedereen toegankelijk is en we tegelijkertijd de gezondheid van de planeet beschermen. ToekomstProef heeft hiervoor vier doelen geformuleerd:

Voor wie?

Verantwoordelijken voor duurzaamheid of het voedingsbeleid in zorgorganisaties
Inkopers, facilitair verantwoordelijken, diëtisten en keukenchefs in zorgorganisaties
Management en bestuurders van zorgorganisaties
Publieke en private organisaties uit de voedsel- of zorgketen
Patiëntorganisaties

Ambities

ToekomstProef biedt zorgorganisaties hulp bij het voldoen aan de normen, ambities en kwaliteitseisen die gesteld worden aan Duurzame, Persoonsgebonden en Gezonde Voeding. ​Binnen ToekomstProef brengen wij 3 ambities samen die onderling verbonden zijn:

man
Persoonsgebonden voedingszorg

Alle zorgorganisaties publiceren vanaf 2030 hoe zij met hun voedingsbeleid bijdragen aan de kwaliteit van leven en hoe ze invulling geven aan patiënt/cliënt waarden.

groente (1)
Gezondmakende leefomgevingen
In 2030 zal per productgroep 50% van de producten tot de beste gezondheidscategorie behoren en maximaal 10% tot de slechtste qua hoeveelheid voedingsstoffen.

Bron: Nationale Aanpak Productverbetering | RIVM

eten
Duurzaam eten
voor iedereen
De CO2 footprint van het aanbod van Eten en Drinken aan patiënten/cliënten en medewerkers zal in 2030 teruggebracht zijn met 55% t.o.v. 2020.

Bron: Green Deal Duurzame Zorg 3.0

De aanpak

ToekomstProef helpt zowel de zorgaanbieder, de achterliggende voedselketen als de zorgconsument. Door samen te werken binnen ToekomstProef kunnen alle spelers zich met elkaar verbinden, hun stem laten horen, een voorbeeld zijn voor anderen, leren van elkaar, transparant zijn over hun impact en resultaten en groeien in hun duurzaamheidsbeleid en impact. 

Om te kunnen laten zien welke voortgang er wordt geboekt op het gebied van duurzaamheid en het aanbieden van gezond eten en drinken, is een meetinstrument ontwikkeld. Het meetinstrument bestaat uit verschillende criteria op vijf actiegebieden: Inkoop, Productie en Reststromen, Bedrijfsvoering, Assortimentskeuze en Participatie.

Bepaal in de Masterclass je positie aan de hand van de richtlijnen en criteria van het meetinstrument.
Prioriteer en bepaal je planning richting 2030. Gebruik ‘ToekomstProef’ communicatiemidde len voor draagvlak en commitment in je organisatie.
Neem deel aan 2 ToekomstProef CoP’s op relevante thema’s per actiegebied.
Maak gebruik van het aanbod van beschikbare trainingen, diensten en handige tools.

Onderdeel van ToekomstProef is, naast een platform: masterclasses, (nul)metingen en audits en Community of Practices waarbij gebruik wordt gemaakt van het meetinstrument. Binnen deze CoP doorlopen zorgorganisaties samen de nulmeting en worden er projecten geïnitieerd rondom verbeteracties. Bijvoorbeeld het aanbieden en promoten van meer smakelijke, plantaardige gerechten op menu’s, door wat minder vlees (van betere kwaliteit) in te kopen, door minder te verspillen en door chefs en medewerkers op te leiden om vernieuwend om te gaan met ingrediënten, recepten en productie. 

Van zorgorganisaties wordt verwacht dat zij actief hun doelstellingen en ambities beschrijven met behulp van het meetinstrument waarmee zij hun positie bepalen. Het beheer en toetsing van deze duurzaamheidscriteria wordt uitgevoerd door SMK (Stichting Milieukeur), die hiervoor een college van deskundigen inricht. De criteria worden vanuit ToekomstProef regelmatig geëvalueerd en geüpdatet. 

Vervolgens worden zorgorganisaties ondersteund waarbij ze vanuit hun eigen kennis, ervaring en expertise per actiegebied de volgende stappen kunnen zetten naar een hoger impactniveau. Met als doel om in 2030 te voldoen aan de gestelde klimaatdoelstellingen. Hiertoe heeft ToekomstProef een jaaragenda opgesteld met activiteiten waar zorgorganisaties en marktpartijen aan deel kunnen nemen.

Wat levert ToekomstProef je op als zorgorganisatie?

Je verbindt je met andere zorgorganisaties en marktpartijen die voor dezelfde opgave staan. Je wordt geholpen bij jullie eigen duurzaamheidsdoelen en kunt gebruik maken van alle diensten en programma’s van ToekomstProef. Met een transparant duurzaam voedingsbeleid werken we met een concrete planning en prioritering stapsgewijs toe naar 2030. Als je nú begint kun je kleinere stappen zetten en wordt het gemakkelijker om de gestelde klimaatdoelen voor 2030 te halen!

Word onderdeel van verandering

Sluit je aan en doe mee