Skip links

Online Dialoog

De urgentie van duurzame en gezonde voeding in de zorg

Deel je kennis met ons!

Aanmelden
Hoe werkt het?

Zorg voor morgen

In juli en augustus 2020 heeft de Online Dialoog ‘Voeding in de Zorg’ plaatsgevonden. Wil je de resultaten hiervan ontvangen? Neem dan contact met ons op! Wil je deelnemen aan een toekomstige Dialoog? Meld je dan hieronder aan.

De afgelopen maanden is de noodzaak om Nederland duurzamer en gezonder te maken flink toegenomen. Zeker binnen zorgorganisaties neemt preventieve gezondheid een steeds grotere plek in. Daarom is er meer en meer aandacht voor eten en drinken. Zorgorganisaties voelen nu extra urgentie om toe te werken naar een duurzaam en gezond voedingsbeleid en de transitie te versnellen. Om dit mogelijk te maken, is draagvlak en betrokkenheid van essentieel belang.

In de Online Dialoog ‘Voeding in de zorg’, geïnitieerd binnen het programma “Green Deal Duurzame Zorg”, gaan we met elkaar in gesprek over de urgentie van duurzame en gezonde voeding in de zorg. De Online Dialoog verbindt zorgorganisaties met elkaar en de keten en bouwt daarmee bruggen tussen iedereen die een rol heeft in het realiseren van een duurzame en gezonde leefomgeving in de zorg. Van agrariër tot cateraar, van diëtist en zorgprofessional tot bezoeker, van bestuurder tot voedingsassistent, van patiënt-cliënt tot leverancier. Iedereen – van grond tot mond – wordt gehoord.

iMac

Daarom willen we weten hoe jij denkt over het belang van duurzame en gezonde voeding in de zorg en welke kansen en belemmeringen jij ziet. We nodigen je uit om deel te nemen aan de Online Dialoog en je kennis en ideeën met ons te delen. Jouw stem is belangrijk!

Aanmelden

De online dialoog
Samen weten we meer, kunnen we meer en komen we verder. Vanuit deze gedachte is de Online Dialoog opgezet. Want door het aanboren van de collectieve intelligentie kunnen we definiëren wat de behoeften, kansen, wensen en uitdagingen zijn. Door elke stem in de keten te horen en benutten, kunnen we tot een heldere probleemstelling rondom duurzame en gezonde voeding komen. Dit geeft inzicht in de vervolgstappen en zorgt ervoor dat we draagvlak creëren om een breed gedragen verandering van binnenuit op gang te brengen.

De Online Dialoog wordt gevoerd op een digitaal platform waarop je op een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier met elkaar in gesprek kan gaan. Zo maken we gebruik van de expertise die er in de keten is en kunnen we in gezamenlijkheid stappen vooruit zetten.

De aanpak
De dialoog wordt gevoerd van juli tot en met augustus en wordt opgedeeld in twee rondes. In de eerste ronde vragen we alle deelnemers om te reageren op drie hoofdonderwerpen. Deze ronde geeft een eerste inzicht in wat er speelt en leeft onder de verschillende betrokkenen. De antwoorden uit de eerste ronde worden vertaald naar stellingen waarop iedereen in de tweede ronde kan reflecteren. Deelnemers kunnen beide rondes in een tijdsbestek van maximaal 10 minuten doorlopen. Dat kan vanaf elke computer op elk moment van de dag.

Aanmelden

 • E-mail voor contact
 • Gegevens voor analyse doelgroepen

1e ronde

 • Geef je mening op 3 hoofdvragen
 • Aanmelden kan t/m 30 juli a.s.

2e ronde

 • Leer van en reflecteer op de meningen van anderen
 • Geef punten aan meningen waar je het mee eens of oneens bent
 • Formuleer ‘Out of the box’ ideeën
 • Geef suggesties voor toekomstige dialogen. Wat heeft nu prioriteit?
 • Start 2e ronde: 4 augustus 2020
 • Sluiting 25 augustus 2020

Resultaat

 • Top 5 en Bottom 5 meningen als reflectie van de hele groep
 • Dynamische rapportage met waardevolle kwalitatieve en kwantitatieve informatie
 • Follow up van de dialoog met ideeën voor campagnes en implementatie programma’s

Het vervolg

De uitkomsten van de Online Dialoog worden geanalyseerd en vertaald naar een rapportage. Deze zal gedeeld worden met alle deelnemers. De kennis is namelijk niet alleen ván iedereen, maar ook vóór iedereen. De uitkomsten zullen worden meegenomen in reeds bestaande programma’s. Als deelnemer heb je de mogelijkheid om met een van deze programma’s aan de slag te gaan.

Doelgroep: mensen met een mening

 • Horizontaal van A tot Z ‘van Agri tot Zorg’ – agrariërs, leveranciers, cateraars, inkopers, medewerkers zorgorganisaties, patiënten, cliënten, bezoekers
 • Verticaal – branche- en koepel organisaties, zorgbestuurders, Zbo’s, kennisinstellingen, gemeenten, zorgprofessionals, specialisten, facilitair verantwoordelijken
 • Ondertekenaars Green Deal
Flyer_16

Achtergrond
Binnen de Green Deal streven zorgorganisaties, overheid en bedrijven naar een gezond en duurzaam voedingsbeleid in de zorg. Dit belang wordt extra onderstreept door de invoering van de verplichte kwaliteitsindicator “Aandacht voor eten en drinken” door Zorginstituut Nederland en het Nationaal Preventieakkoord waarin de afspraak is gemaakt dat vanaf 2025 de helft van de ziekenhuizen gezondere voeding aan patiënten, personeel en bezoekers aanbiedt.

Duurzame voeding combineert optimale voedingszorg voor iedereen, duurzame voedselproductie, minder afval en duurzame voedsellogistiek. Het richt zich ook op empowerment van patiënten en hun perspectief op hun voeding.

Organisatie
Ministerie VWS en Stichting Eten+Welzijn

Deel je kennis en doe mee!
Ben je betrokken en enthousiast en wil je jouw ideeën en suggesties delen over hoe we een duurzame en gezonde toekomst kunnen realiseren? Meld je dan aan! Daarmee sluit je je aan bij de beweging vooruit en word je lid van een kennisplatform van en voor iedereen. ToekomstProef is de springplank vooruit.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens. Direct herleidbare persoonsgegevens worden alleen gebruikt om een persoonlijke uitnodiging te verzenden naar de respondenten. De uitkomsten van de onderzoeken worden altijd niet-individueel herleidbaar en anoniem verwerkt.

Meld je snel aan!

Na de aanmelding ontvang je direct per e-mail een bevestiging. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Contact
Rudi Crabbé
+ 31 (0)6 22188015
duurzamezorg@etenwelzijn.nl

De Online Dialoog is een initiatief van Green Deal duurzame zorg en wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS en St. Eten+Welzijn.

Copyright 2020 Toekomstproef. All Rights Reserved.