Verduurzaming van de zorg versnellen: kansen voor voedingsfabrikanten

De Green Deal Duurzame Zorg is in het leven geroepen om de zorgsector te verduurzamen, waaronder ook het voedingsaanbod. Wanneer grote partijen zoals zorgaanbieders meer duurzame voeding inkopen, kan er meer duurzame voeding geproduceerd worden en daarmee wordt het goedkoper.

Toch blijkt er nog niet veel schot in de zaak te zitten, inmiddels is de derde Green Deal ondertekend en blijken er nog veel obstakels om daadwerkelijk over te gaan tot actie. Wat zijn de knelpunten en naar welke voedingsproducten is nog vraag vanuit de zorg?

Op 4 november 2022 tekenden achttien (branche)partijen de Green Deal Samen werken aan
duurzame zorg. Een ambitieus plan om zorginstellingen te verduurzamen op het gebied van CO –
reductie, grondstofgebruik en vermindering van milieubelasting bij medicatie(gebruik). Met de
Green Deal moet de impact van de zorg op het klimaat ingeperkt worden, maar het plan levert
daarmee ook de benodigde stootkracht om een transitie op gang te brengen.

Daarbij komt de paradox: de zorgsector beoogt mensen in Nederland beter te maken,
(verergering van) ziekte te voorkomen en mensen een goede kwaliteit van leven te bieden, maar
draagt er momenteel ook aan bij dat mensen ziek worden en hun kwaliteit van leven wordt
geschaad door ongezonde voeding.

“Dat de zorg duurzamer moet worden staat buiten kijf. Ook bij zorginstellingen weten ze wat de
uitdaging is en willen ze ermee aan de slag”.

Lees het hele artikel op Food Agri Business

Sluit je aan en doe mee