Wordt de zorg een kweekvijver voor duurzame voedingsconcepten?

Tijdens de ToekomstProeverij bij Van Gelder Groente & Fruit op 7 juni j.l. gingen 100 zorgbestuurders, specialisten, cliënt- en patiëntvertegenwoordigers en ketenpartijen in gesprek over de verduurzaming van hun voedingsbeleid. Het ontbreekt in de zorg nog vaak aan culinaire creativiteit en innovatie om meer plantaardig te kunnen koken.

Onder het genot van 12 bijzondere plant powered gerechten werd gepleit voor herstel en behoud van een duurzaam eetpatroon door ketensamenwerking, innovatie en kennisontwikkeling. Van Gelder is partner van ToekomstProef en zet zich volledig in om het assortiment ‘plantaardig’ continu te verbreden met eigen productie, de smaakbeleving te blijven ontwikkelen, de voedingswaarden te verhogen en in de algemene zin van het woord het assortiment te verduurzamen.

Dit is de toekomst

We weten inmiddels allemaal dat het anders moet. Ons voedselsysteem loopt tegen zijn grenzen aan. Dat betekent dat je nieuwe dingen moet gaan doen maar ook dat je oude dingen niét meer moet doen. Dit vergt leiderschap, een integrale aanpak en een flinke portie lef. Want duurzaamheid doe je niet alleen, je hebt alle systeemspelers nodig om beweging en impact te realiseren.

Egid van Bree van Groene Zorg Alliantie: “In de Green Deal 3.0 hebben we afspraken gemaakt over de verduurzamingstransitie in de zorgsector en de acties voor de komende jaren. Eten en drinken nemen daarin een belangrijke plaats in.” Maar als het gaat om verduurzaming in de zorg is de inschatting dat maar 5% van de zorgorganisaties hier actief integraal mee bezig is.

Cornelis Mosselman, vollegrondsteler en oprichter van Vooruitboeren, vertelde over zijn visie op gezond voedsel en een gezonde planeet met biodiverse landschappen. ”De essentie van vooruitkomen is vooral dingen niét doen. De rol van de zorg in het versnellen van duurzame landbouw is van lokaal inkopen het nieuwe normaal maken.”

Beat the system

De noodzaak voor transitie naar een eerlijk, duurzaam en gezond voedselsysteem is overduidelijk. Het huidige voedselsysteem is echter lastig te veranderen. Impact op schaal maken we alleen met een gezamenlijke aanpak, met partijen in de keten én daarbuiten, aldus Edgar Schwandt, health innovator bij NewForesight. Belangrijke systeemspelers zoals overheid, leveranciers, zorgverzekeraars en zorgprofessionals zouden een nieuwe rol moeten gaan invullen.

Rudi Crabbé, initiatiefnemer van ToekomstProef: “We bepalen samen nieuwe spelregels, maken deze meetbaar en worden transparant over onze impact. Niet meer binnen de huidige lijntjes kleuren maar de huidige lijntjes verzetten en die opnieuw gaan inkleuren. Dat betekent de noodzaak creëren voor innovatie, creativiteit en nieuwe concepten en oplossingen. En dat is precies waarom het ToekomstProef meetinstrument is ontwikkeld: om te meten, te delen en te innoveren. Daarom zijn wij positief over de gesprekken aan de tafels, die gingen over belangrijke spelregels rondom plantaardig koken, lokaal produceren en de stappen in de eiwittransitie.”

Sluit je aan en doe mee